patenty ISSA w Polsce

Certyfikat Umiejętności Żeglarskich

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (International Sailing Schools Association) powstało w roku 1969 z inicjatywy jednej z większych szkół żeglarskich we Francji, Glenans. Założycielami Stowarzyszenia były również krajowe związki żeglarskie i szkoły z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Polski. Z biegiem lat do organizacji wstępowało coraz więcej szkół, z coraz to większej liczby krajów, w tym z Kanady, USA i Australii.

Ideą Stowarzyszenia jest rozwój żeglarstwa oraz nadanie międzynarodowej rangi szkołom i organizacjom szkoleniowym działającym w zakresie żeglarstwa w poszczególnych krajach. ISSA promuje i wspiera instytucje uczące żeglowania. Organizacja działa na zasadach „non-profit”.

ISSA współpracuje z Międzynarodową Federacją Żeglarską (ISAF), czego dobitnym wyrazem jest fakt, iż przewodniczącym Stowarzyszenia jest Steve Colgate, będący jednocześnie członkiem władz ISAF. Steve Colgate jest przewodniczącym Stowarzyszenia od 1997 roku. Steve zajmuje się szkoleniami od roku 1964, brał udział w wielu regatach (między innymi w regatach Pucharu Ameryki, Fastnet, Sydney-Hobart, Newport-Bermuda). W latach 1978-81 był właścicielem i skipperem jachtu 54’ Frers SLEUTH i zajął na nim pierwsze miejsce w swojej klasie w roku 1979 w regatach Fastnet Race. Ale nie jest to oczywiście jedyny jego wyczyn. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem żeglarstwa w USA i na świecie.

Ambicją ISSA jest bycie forum dla nieskrępowanej wymiany pomysłów i koncepcji – z branży szkoleń żeglarskich – proponowanych przez ludzi z różnych zakątków Europy i świata.

W roku 1978 ISSA opracowała Międzynarodową Książeczkę Żeglarską – w trzech językach. Służy ona do rejestrowania uprawnień i doświadczeń zdobywanych przez żeglarza. Książeczka żeglarska jest dystrybuowana jedynie przez szkoły zrzeszone w ISSA.

W tym samym czasie opracowano Certyfikat Umiejętności Żeglarskich, który również wydawany jest przez szkoły zrzeszone w Stowarzyszeniu. Certyfikat ten odpowiada podstawowemu poziomowi umiejętności żeglarskich niezbędnych do pływania po morzu. Odpowiednikiem tego certyfikatu jest nasz sternik jachtowy czy Day Skipper w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z powszechną na Zachodzie (ale i nie tylko na Zachodzie) zasadą wolnego dostępu do morza dla obywateli, patent ten nie jest świadectwem uprawnień, tylko – jeszcze raz podkreślam – umiejętności. Przepisy międzynarodowe określane przez IMO (Międzynarodową Organizację Morską, agendę ONZ) mówią, że patenty zawodowe wymagane są na jednostkach pływających o długości powyżej 24 metrów.

Patent można uzyskać na trzy sposoby:
– na podstawie posiadanych certyfikatów (sternik jachtowy),
– na podstawie dwudniowej oceny praktycznej
– w wyniku ukończenia kursu.

Od kilku lat byłem jedynym przedstawicielem Polski w ISSA. Od zeszłego roku jestem Członkiem Rady Administracyjnej tej organizacji. Moim celem jest propagowanie Stowarzyszenia, wydawanej przez nie książeczki żeglarskiej oraz patentów w Polsce i w całym regionie. Dla podkreślenia wsparcia Stowarzyszenia dla naszych działań w Polsce, spotkanie Zarządu ISSA w roku 2005 odbyło się w Warszawie.

Od lata tego roku istnieje strona internetowa ISSA w języku polskim. Umieszczamy tam między innymi wykaz szkół, które robią szkolenia w tym „nowym” systemie. Ta strona to www.issa.com.pl

Strona internetowa w języku angielskim www.sailingschools.org

Strona Morskiego Klubu Żeglarskiego propagującego patenty ISSA w Polsce to www.sailing.webmedia.pl.

 

Tags: patenty żeglarskie, uprawnienia żeglarskie

Category: Spis treści, Na wiatr, Mesa

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates